Menu

  Strona główna
  Dyrektor Szkoły
  Patron Szkoły
  Historia Szkoły
  Sześciolatek w klasie I
  Podręczniki szkolne
  Uczniowie
  Nauczyciele
  Kontakt
  Galeria
  Opieka zdrowotna
  Wymagania edukacyjne
  Samorząd Uczniowski
  Sukcesy szkoły
  Świetlica Szkolna
  Oddział przedszkolny
  RODO
  Jadłospis
Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Sierpień 2020  
Pn Wt śr Cz Pt So Nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Koła zainteresowań

  PCK
  Biblioteka
  Basen
  Koło plastyczne
  Koło języka angielskiego
  koło religijne
  Koło sportowe
  Koło regionalne
  Koło teatralne "Aktor"
  Koło polonistyczne "PLEJADA"
  Koło teatralne dla klas II-III
  Koło polonistyczne dla klas czwartych
Koncepcja pracy szkoły

  Misja szkoły
  Wizja szkoły
  Nasz uczeń

 

Aktualności

Oferta przedszkola

OFERTA EDUKACYJNA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.  MARII KONOPNICKIEJ
W KOŚCIELNEJ WSI

           W naszym przedszkolu zapewniamy wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości
i prawidłowych postaw moralno - społecznych. Dzieci są bezpieczne, uśmiechnięte i zadowolone, odkrywają otaczający świat na miarę swoich potrzeb i możliwości.

Nasze przedszkole czynne jest od godz. 8:00 do 13:00 - pobyt w przedszkolu jest bezpłatny.

 W godzinach 7:00 - 8:00  oraz 13:00 - 16:00 dzieci mogą korzystać z  bezpłatnej opieki na świetlicy szkolnej.Oferujemy :

Zajęcia zgodne z podstawą programową :

 •          rozwijanie dziecięcej samodzielności, kreatywności w działaniu i myśleniu,
 •          różnorodną aktywność twórczą dziecka,
 •          zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
 •          możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
 •          interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli;
 •          wychowanie w duchu tradycji i poszanowania wartości;
 •          opanowanie treści zgodnych z podstawą programową i programami poprzez zabawę     
 •          edukacyjną stopniowo przygotowuje dzieci do edukacji szkolnej;

Baza dydaktyczna przedszkola :

 •          oddział przedszkolny mieści się w osobnym budynku;
 •          posiadamy dwie przestronne sale : dydaktyczną oraz salę zabaw;
 •          sale bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęty audiowizualne;
 •          na miejscu są dwie łazienki oraz szatnia przystosowane dla dzieci;

Zajęcia dodatkowe - rozwijające

 •          zajęcia rytmiczno-umuzykalniające:      1 x w tyg. 60 min.
 •          j.angielski:                                           2 x w tyg. 30 min.
 •          katecheza:                                          2 x w tyg. 30 min
 •          zajęcia ruchowe:                                   1 x w tyg. 60 min
 •          logopedia - zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN;
 •          Wczesne Wspomaganie Rozwoju i zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z opiniami i orzeczeniami  prowadzone przez nauczycieli specjalistów;
 •          edukacja włączająca dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ( nauczyciele wspomagający - specjaliści);
 •          konsultacje z pedagogiem, psychologiem wg potrzeb;

 

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

 •          wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z dużym doświadczeniem zawodowym, pracującą z powołaniem i oddaniem na rzecz dzieci i przedszkola,
 •          różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne na terenie placówki

            (Andrzejki, Mikołajki, Spotkania Wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień    

            Rodziny, Dzień Dziecka itp.),wspólne wykonywanie ozdób choinkowych, pieczenie ciasteczek i malowanie pisanek

 •          wycieczki, wyjazdy poza teren przedszkola;
 •          udział w różnego rodzaju warsztatach na terenie przedszkola i poza nim;
 •          przedstawienia teatralne dla dzieci w przedszkolu i poza jego terenem;
 •          spotkania z ciekawymi ludźmi - szeroko rozwinięta współpraca ze środowiskiem lokalnym
 •          spotkania adaptacyjne dla dzieci nowych i ich rodziców;
 •          spotkania czytelnicze;
 •          możliwość brania udziału rodziców w zajęciach integracyjnych z dziećmi;
 •          dzieci mają możliwość korzystania z obiadów dwudaniowych za niewielką opłatą;
 •          dzieci maja możliwość korzystania z dowozu autobusem oraz busem;

 

W PRZEDSZKOLU PRACUJEMY W OPARCIU O :

 •         autorskie programy;
 •          nowoczesne, aktywne metody pracy;
 •          innowacje pedagogiczne;
 •          projekty;

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!