Menu

  Strona główna
  Dyrektor Szkoły
  Patron Szkoły
  Historia Szkoły
  Sześciolatek w klasie I
  Podręczniki szkolne
  Uczniowie
  Nauczyciele
  Kontakt
  Galeria
  Opieka zdrowotna
  Wymagania edukacyjne
  Samorząd Uczniowski
  Sukcesy szkoły
  Świetlica Szkolna
  Oddział przedszkolny
  RODO
  Jadłospis
Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Kwiecień 2024  
Pn Wt śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Koła zainteresowań

  PCK
  Biblioteka
  Basen
  Koło plastyczne
  Koło języka angielskiego
  koło religijne
  Koło sportowe
  Koło regionalne
  Koło teatralne "Aktor"
  Koło polonistyczne "PLEJADA"
  Koło teatralne dla klas II-III
  Koło polonistyczne dla klas czwartych
Koncepcja pracy szkoły

  Misja szkoły
  Wizja szkoły
  Nasz uczeń

 

Koło sportowe
Szkolne koło sportowe- "W zdrowym ciele zdrowy duch"

Poniedziałek w godz. 14.00 - 15.00

Aktywność ruchowa wraz z podstawą troski o zdrowie są we współczesnym świecie nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju.
Sportowe zajęcia pozalekcyjne regenerują siły fizyczne i psychiczne, rozwijają sprawność psychomotoryczną, kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u wychowanków chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach  koła sportowego.Program zajęć pozalekcyjnych sportowo - rekreacyjnych został opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości wychowanków naszej szkoły oraz do kalendarza imprez sportowych szkolnych i międzyszkolnych.

I. CEL GŁÓWNY:

Głównym celem pracy na zajęciach sportowych jest ogólne usprawnienie wychowanków i przygotowanie ich do rywalizacji w zawodach sportowych.


II. CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
  2. Czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach.
  3. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
  4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne ( zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu).
  5. Wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej.
  6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
  7. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną.
  8. Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.
  9. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.

10.  Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego.

11.  Poznawanie przepisów gier i zabaw.

12.  Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.

13.  Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw.

14.  Wdrażanie wychowanków do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

 Trening dyscyplin sportowych zgodnie z harmonogramem zawodów sportowych organizowanych SZS.

                                                            

                                                                              Adam Wojtczak