Menu

  Strona główna
  Dyrektor Szkoły
  Patron Szkoły
  Historia Szkoły
  Sześciolatek w klasie I
  Podręczniki szkolne
  Uczniowie
  
  Nauczyciele
  Kontakt
  Galeria
  Opieka zdrowotna
  Wymagania edukacyjne
  Samorząd Uczniowski
  Sukcesy szkoły
  Świetlica Szkolna
  Oddział przedszkolny
Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Sierpień 2018  
Pn Wt śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Koła zainteresowań

  PCK
  Biblioteka
  Basen
  Koło plastyczne
  Koło języka angielskiego
  koło religijne
  Koło sportowe
  Koło regionalne
  Koło teatralne "Aktor"
  Koło polonistyczne "PLEJADA"
  Koło teatralne dla klas II-III
  Koło polonistyczne dla klas czwartych
Koncepcja pracy szkoły

  Misja szkoły
  Wizja szkoły
  Nasz uczeń
Koło sportowe
Szkolne koło sportowe- "W zdrowym ciele zdrowy duch"

Poniedziałek w godz. 14.00 - 15.00

Aktywność ruchowa wraz z podstawą troski o zdrowie są we współczesnym świecie nieodzownymi warunkami prawidłowego rozwoju.
Sportowe zajęcia pozalekcyjne regenerują siły fizyczne i psychiczne, rozwijają sprawność psychomotoryczną, kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności. Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u wychowanków chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach  koła sportowego.Program zajęć pozalekcyjnych sportowo - rekreacyjnych został opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości wychowanków naszej szkoły oraz do kalendarza imprez sportowych szkolnych i międzyszkolnych.

I. CEL GŁÓWNY:

Głównym celem pracy na zajęciach sportowych jest ogólne usprawnienie wychowanków i przygotowanie ich do rywalizacji w zawodach sportowych.


II. CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Rozwijanie zainteresowań sportowych.
  2. Czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach.
  3. Opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.
  4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmacnianie pozytywne ( zachęcanie, nagradzanie, docenianie wysiłku fizycznego i efektu).
  5. Wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej.
  6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.
  7. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną.
  8. Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.
  9. Wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.

10.  Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego.

11.  Poznawanie przepisów gier i zabaw.

12.  Kształtowanie cech motorycznych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.

13.  Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw.

14.  Wdrażanie wychowanków do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

 Trening dyscyplin sportowych zgodnie z harmonogramem zawodów sportowych organizowanych SZS.

                                                            

                                                                              Adam Wojtczak