Menu

  Strona główna
  Dyrektor Szkoły
  Patron Szkoły
  Historia Szkoły
  Sześciolatek w klasie I
  Podręczniki szkolne
  Uczniowie
  Nauczyciele
  Kontakt
  Galeria
  Opieka zdrowotna
  Wymagania edukacyjne
  Samorząd Uczniowski
  Sukcesy szkoły
  Świetlica Szkolna
  Oddział przedszkolny
  RODO
  Jadłospis
Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Kwiecień 2024  
Pn Wt śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Koła zainteresowań

  PCK
  Biblioteka
  Basen
  Koło plastyczne
  Koło języka angielskiego
  koło religijne
  Koło sportowe
  Koło regionalne
  Koło teatralne "Aktor"
  Koło polonistyczne "PLEJADA"
  Koło teatralne dla klas II-III
  Koło polonistyczne dla klas czwartych
Koncepcja pracy szkoły

  Misja szkoły
  Wizja szkoły
  Nasz uczeń

 

Patron Szkoły


MARIA KONOPNICKA - PATRONKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELNEJ WSI

Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach w istniejącym do dziś domu przy ulicy
Kościuszki 31 (wówczas Petersburska), w zubożałej rodzinie szlacheckiej jako córka Józefa Wasiłowskiego, prawnika, patrona trybunału cywilnego i Scholastyki z Turskich.
W Suwałkach przyszło też na świat rodzeństwo Marii Stanisławy. Zofia, która zmarła tuż po urodzeniu, została pochowana na miejscowym cmentarzu.
We wrześniu 1849 roku rodzina sprowadziła się do Kalisza, gdzie przyszła poetka spędziła dzieciństwo i młodość.
W latach 1855-1856 uczyła się na pensji sakramentek w Warszawie. Tam poznała Elizę Pawłowską, późniejszą Orzeszkową.
We wrześniu 1862 roku wyszła za mąż za ziemianina, Jarosława Konopnickiego.
Zaraz po ślubie wyjechała z Kalisza na stałe, zamieszkując w Bronowie, a potem w Gusinie na terenie ówczesnej guberni kaliskiej. Wychowała 6 dzieci, utrzymując się z dochodów niewielkiego, dzierżawionego folwarku. W 1870 roku zadebiutowała na łamach "Kaliszanina" wierszem pod tytułem "W zimowy poranek".
Miastu uznanemu za rodzinne, poświęciła 3 utwory poetyckie:
2 zatytułowane "Kalioszowi" (1888 i 1907) oraz "Memu miastu" (1987).
Przychylne przyjęcie cyklu poetyckiego "W górach", opublikowanego w "Tygodniku Ilustrowanym" w 1876 roku, zadecydowało o poświęceniu sie literaturze i osiedleniu wraz z dziećmi w Warszawie, gdzie mieszkała do 1890 roku.  
Od 1890 roku przebywała w kilku krajach Europy Zachodniej, współpracując z prasą krajową, zrzeszeniami polskimi na obczyźnie, Macierzą Skolną, komitetami pomocy dla wywłaszczonej ludności Górnego Śląska i Wielkopolski, a także współorganizowała międzynarodowy protest przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni (1901-1902).
W latach 1905-1907 przebywała w Warszawie, organizowała pomoc dla uwięzionych przez władze carskie i ich rodzin. Wyrazem jej protestu przeciw polityce germanizacyjnej było ogłoszenie w 1908 roku "Roty".
Maria Konopnicka uważana jest za wybitną nowelistkę XIX wieku. Jako wyraz uznania otrzymała w darze od społeczeństwa polskiego dworek w Żarnowcu na jubileusz 25-lecia pracy literackiej.
Twóreczość pisarki jest różnorodna napisała m.in. powieść baśniową dla dzieci"O krasnoludkach i sierotce Marysi", liczne wiersze patriotyczne: "Rota" czy "Pieśń o domu"oraz nowele:"Dym", "Nasza szkapa", "Mendel Gdański".
Cykle pieśni ludowych: "Z łąk i pól" oraz "Na fujarce" przyniosły jej dużą popularność i miano pieśniarki ludu polskiego.
W swych utworach protestowała przeciwko krzywdzie ludzkiej, ukazując niedolę najuboższych warstw społecznych, a zwłaszcza dzieci.
 W dniu 5 października 1985 roku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru oraz nadania szkole imienia Marii Konopnickiej.

 


                                     

 

 Sztandar ufundowany przez Samorząd Gminy w Osięcinach -26 IX 2006r.