Menu

  Strona główna
  Dyrektor Szkoły
  Patron Szkoły
  Historia Szkoły
  Sześciolatek w klasie I
  Podręczniki szkolne
  Uczniowie
  Nauczyciele
  Kontakt
  Galeria
  Opieka zdrowotna
  Wymagania edukacyjne
  Samorząd Uczniowski
  Sukcesy szkoły
  Świetlica Szkolna
  Oddział przedszkolny
  RODO
  Jadłospis
Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Kwiecień 2024  
Pn Wt śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Koła zainteresowań

  PCK
  Biblioteka
  Basen
  Koło plastyczne
  Koło języka angielskiego
  koło religijne
  Koło sportowe
  Koło regionalne
  Koło teatralne "Aktor"
  Koło polonistyczne "PLEJADA"
  Koło teatralne dla klas II-III
  Koło polonistyczne dla klas czwartych
Koncepcja pracy szkoły

  Misja szkoły
  Wizja szkoły
  Nasz uczeń

 

Historia Szkoły
 


 

 

Kartki z historii szkoły

 

Pierwsze informacje o szkole w kronice szkolnej pochodzą z 20 czerwca 1964 roku. Są to zapisy ówczesnego kierownika szkoły Pana Czesława Andrzejewskiego. Pan Andrzejewski tak wspomina w kronice otwarcie nowej szkoły (obecnego budynku głównego):

 

„Uroczyste otwarcie i oddanie nowej szkoły z udziałem miejscowego społeczeństwa nastąpiło w dniu 15 września 1963 roku. Poza tym w uroczystości udział wzięły władze w osobach: sekretarz komitetu powiatowego Henryk Bruzdewicz, Przewodniczący Narodowej Rady z Radziejowa Marian Drzewiecki, Kierownik Wydziału Oświaty Józef Barczyński, Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej Wojciech Kozłowski, Kierownik Szkoły Czesław Andrzejewski, nauczyciele: Józef i Anna Madajczykowie, Kmieć Weronika, Alina Bogusławska, Malinowska Teresa. Po krótkich przemówieniach władz oraz podziękowaniu społeczeństwa i dzieci za piękną szkołę oraz wręczeniu przedstawicielom kwiatów a kierownikowi szkoły kluczy, nastąpiło zwiedzanie wnętrza szkoły.”

 

Oto budynek szkoły krótko po oddaniu do użytku:

 

 

W związku z tym, że od 1 listopada 1963 roku zorganizowano przy miejscowej szkole Szkołę Przysposobienia Rolniczego, w której nauka trwała 2 lata, trzeba było powiększyć budynek.

Oto co zapisał w kronice na ten temat Pan Czesław Andrzejewski:

 

„w 1965 roku przy współudziale społeczeństwa tutejszego rejonu szkolnego oraz pomocy Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelnej Wsi i aktywnego udziału nauczycieli rozpoczęto budowę pawilonu szkolnego w czynie społecznym (budynek o wymiarach 24,5 m x 11m). Przy budowie pomagali także uczniowie klas starszych. Czyn ten był podjęty z okazji 1000 lecia Państwa Polskiego. Zobowiązanie to wykonano w terminie. Uroczystość była wielka z udziałem miejscowego społeczeństwa. Pawilon ten został zlokalizowany pomiędzy salą gimnastyczną, a domem mieszkalnym adaptowanym po starej szkole.”

 

 

1965 rok. Prace przy budowie pawilonu szkolnego.

 

 

Zdjęcie z uroczystości otwarcia pawilonu. Przemawia kierownik szkoły Pan Czesław Andrzejewski.

 

 

 

1965 rok. Uroczystość otwarcia pawilonu. Uczniowie oraz część zespołu muzycznego Pana Zielińskiego Józefa z Osięcin.

 

 

 

1965 rok. Klasa VII wraz z Radą Pedagogiczną.

 

 

1 lutego 1974 roku dotychczasowy dyrektor szkoły Pan Andrzejewski Czesław odszedł do nowej pracy jako przewodniczący Powiatowej Rady Związków Zawodowych w Radziejowie. Od tego czasu stanowisko dyrektora szkoły objął nauczyciel, pracujący w naszej szkole od września 1964 roku Pan Leon Nowak.

 

Rok szkolny 1975/1976. Dyrektor szkoły (w środku), wraz z uczniami i nauczycielami.

 

 

Przeglądając kronikę szkolną nie sposób nie zauważyć, że 35 lat temu młodzież szkolna wyjeżdżała chętnie na wycieczki.

 

 

26 – 29 V 1973r.. Wycieczka do Trójmiasta. Młodzież na tle Zamku w Malborku.

 

 

 

26 – 29 V 1973 rok. Wycieczka autokarowa do Trójmiasta przez Toruń, Frombork, Malbork. Uczniowie na tle okrętu Burza w Gdyni.

 

 

Rok szkolny 1985/1986 był ważnym rokiem dla uczniów szkoły w Kościelnej Wsi. Wtedy szkoła liczyła 218 uczniów (w tym 46 dzieci przedszkolnych). Pracowali następujący nauczyciele:

 1. Nowak Leon – dyrektor
 2. Nowak Jadwiga
 3. Jałoszyńska Emilia
 4. Dąbrowska Aleksandra
 5. Ziemecka Małgorzata
 6. Ciesielska Wanda
 7. Szczeszak Teresa
 8. Malicka Jolanta
 9. Ziętara Lucyna
 10. Klajn Wiesława
 11. Koźmińska Bożena
 12. Nowak Adam
 13. Jankowska Wanda
 14. Madajczyk Józef (od 1 września 1985 nauczyciel emerytowany)

Tego roku, a dokładnie 5 października szkoła otrzymała imię Marii Konopnickiej oraz sztandar.

Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową oraz zawieszono obrazy olejne Patronki Szkoły.

5 październik 1985. Dyrektor szkoły Pan Leon Nowak przyjmuje ślubowanie na sztandar od przedstawicieli klas.

 

 

27 maja 1992 rok. Zakończenie obchodów Dni Patrona Szkoły. Ksiądz Stanisław Śnieżewski dokonuje poświęcenia sztandaru nadanego szkole.    

 

 

1 września 1994 roku w Szkole nastąpiły zmiany kadrowe. Dyrektorem szkoły w drodze konkursu wyłoniona została nauczycielka mgr Emilia Jałoszyńska.
W szkole pracowało 12 nauczycieli: E. Jałoszyńska (dyrektor), W. Ciesielska, W. Jankowska, T. Szczeszak, J. Szczerbiak, A. Nowak,  B. Nowak, A. Wiśniewka, M. Nowak, M. Ziemecka, M. Kaniewska, A. Dąbrowska. 
Pracownicy obsługi: Franciszek Zaborowski, Jadwiga Zaborowska oraz Iwona Budzińska.

 

20 czerwiec 1996 rok. Klasa VIII otrzymała świadectwa ukończenia szkoły. Na zdjęciu nauczyciele, pracownicy obsługi wraz z absolwentami.

 

 

20 kwietnia 1998 rok godz. 8.00 Naszą Szkołę odwiedził ks. Biskup Roman Andrzejewski. Było bardzo uroczyście. Uczniowie przedstawili część artystyczną, a następnie spotkali się z biskupem Romanem, który podarował im obrazki, a szkole książki do biblioteki.

 

<wpis biskupa do Złotej Księgi >

 

Zakończył się ostatni rok szkolny przed wprowadzeniem reformy systemu edukacji.

22 czerwca 1999 roku 20 uczniów klasy VIII otrzymało świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Takie samo świadectwo 25 czerwca otrzymała klasa VI, gdyż 1 września stali się pierwszym rocznikiem nowo utworzonego zgodnie z reformą gimnazjum w Osięcinach.
Z dniem 1 września 1999 roku odeszło na emeryturę 3 nauczycieli:
 - Dyrektor szkoły Pani mgr Emilia Jałoszyńska,

 - Pani Teresa Szczeszak – nauczyciel matematyki

 - Pani Wanda Jankowska – nauczyciel j. polskiego  

 

23 czerwiec 1999r. Klasa VIII wraz z nauczycielami i pracownikami obsługi.

 

 

25 czerwiec 1999r. Klasa VI wraz z nauczycielami i pracownikami obsługi. Jest to klasa stanowiąca pierwszy rocznik gimnazjum.

 

 

 

1 wrzesień 1999 rok – dużo zmian.

Funkcję dyrektora szkoły objęła Pani Elwira Kłosowska, dotychczasowy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Powałkowicach.