Menu

  Strona główna
  Dyrektor Szkoły
  Patron Szkoły
  Historia Szkoły
  Sześciolatek w klasie I
  Podręczniki szkolne
  Uczniowie
  Nauczyciele
  Kontakt
  Galeria
  Opieka zdrowotna
  Wymagania edukacyjne
  Samorząd Uczniowski
  Sukcesy szkoły
  Świetlica Szkolna
  Oddział przedszkolny
  RODO
  Jadłospis
Licznik odwiedzin

Kalendarz

  Maj 2024  
Pn Wt śr Cz Pt So Nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Koła zainteresowań

  PCK
  Biblioteka
  Basen
  Koło plastyczne
  Koło języka angielskiego
  koło religijne
  Koło sportowe
  Koło regionalne
  Koło teatralne "Aktor"
  Koło polonistyczne "PLEJADA"
  Koło teatralne dla klas II-III
  Koło polonistyczne dla klas czwartych
Koncepcja pracy szkoły

  Misja szkoły
  Wizja szkoły
  Nasz uczeń

 

Aktualności

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi na czas prowadzenia zajęć opiekuńczych w okresie pandemii COVID-19
więcej
Wytyczne dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego


więcej
Egzaminy 2020

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI

 

Warszawa, 25 kwietnia 2020 r.

 


Harmonogram egzaminów ósmoklasisty,
maturalnego i zawodowego

 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

- Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach ? powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

 

Terminy egzaminów  

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

 

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

 

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

O przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zaapelowała również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W piśmie do Ministra Edukacji Narodowej z 20 kwietnia 2020 r. prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady napisał: ?egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych?.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

więcej
Kolejne wyniki konkursu...

I miejsce ex aequo:
Paweł Małkowski
i Filip Nowodworski
II miejsce Lena Pawlak
III miejsce Natalia Orzechowska
Gratulujemy! Dziękuję za pomoc w ocenie prac Pani Mariannie Olczak oraz Pani Elżbiecie Czapskiej. Kinga Małkowska

więcej
Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszą kartkę wielkanocną

więcej
2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

???? 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jest to inicjatywa, której celem jest propagowanie wiedzy na temat potrzeb i problemów osób z autyzmem i ich rodzin. Nasza szkoła, jak co roku bierze w niej udział; tym razem w nieco odmiennej formie. W tym roku włączamy się w wydarzenie bez wychodzenia z domu. ????

więcej
Próbny egzamin ósmoklasisty - informacja MEN i CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.


- Co roku wiele szkół przeprowadza próbne egzaminy. Obecnie, mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną chcemy wspomóc dyrektorów i nauczycieli również w kwestii organizacji próbnych egzaminów dla ósmoklasistów, aby mogli oni skupić się na realizacji zadań w nowej sytuacji ? podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.


Arkusze do egzaminu próbnego


Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 ? język polski;

 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 ? matematyka;

 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 ? języki obce nowożytne.Zasady oceniania zadań


CKE przygotowała również zasady oceniania rozwiązań zadań. W pierwszej kolejności zostaną one przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Dyrektorzy będą proszeni o udostępnienie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.


Poinformowanie uczniów i rodziców


Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie ? po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE ? rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 • w pliku w edytorze tekstów;

 • na wydruku ? należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);

 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.


Kontakt z nauczycielem


Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy ? korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań ? będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

 • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;

 • podczas spotkania on-line ? indywidualnego albo z grupą;

 • w postaci komentarzy w pliku ? w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.


Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami ?rozmowę? w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).


Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów


Dyrektorzy szkół proszeni są o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.


Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.


Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.


Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty


Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.


Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów

 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów

 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty

 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.

 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych

 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

więcej
Informacja dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 ? język polski;

 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 ? matematyka;

 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 ? języki obce nowożytne.

Proszę Państwa o zapoznanie się z komunikatem MEN i CKE, który przekazujemy w załączeniu, a także poinformowanie nauczycieli, uczniów klas VIII i ich rodziców o przygotowaniach do próbnego egzaminu. W komunikacie znajdą Państwo m.in. wskazówki, jak w warunkach kształcenia na odległość można przeprowadzić egzamin i przekazać nauczycielom zadania do oceny. Zasady oceniania CKE przekaże dyrektorom w późniejszym terminie.

Mam nadzieję, że w próbnym egzaminie ósmoklasisty weźmie udział jak najwięcej uczniów.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowe

więcej
NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WIELKANOCNA

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ

 W JĘZYKACH POLSKIM I ANGIELSKIM

Regulamin konkursu:

1.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8.

2.    Konkurs polega na wykonaniu kartki świątecznej zainspirowanej Świętami Wielkanocnymi  i umieszczeniu w niej życzeń w języku polskim dla klas 1-5, w języku angielskim klasy 6-8.

3.     Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną kartkę.

4.    Technika prac jest dowolna.

5.     Termin składania prac upływa 06.04.2020r. Uczestnik przesyła zdjęcie  kartki:

-w języku angielskim na adres:  j.sabina@op.pl

- w języku polskim na adres: kinganie@onet.eu

6.    Oceny prac dokonuje komisja powołana przez organizatorów.

7.    Komisja nagrodzi najpiękniejsze i najciekawsze kartki.

8.    Kartki zostaną pokazane społeczności szkolnej na stronie internetowej szkoły.

więcej
Dowiedz się więcej na temat Koronawirusa

więcej

 strona:  1 2 3 4 5 6 7